Wuxi Flyt New Energy Technology Co., Ltd.

Co je to jeden krystalický křemíkový solární článek

Monokrystalický křemík označuje celkovou krystalizaci křemíkového materiálu do monokrystalické formy, v současnosti je široce používaným materiálem pro fotovoltaickou výrobu energie, monokrystalické křemíkové solární články jsou nejvyspělejší technologií v solárních článcích na bázi křemíku, ve srovnání s polykřemíkovými a amorfními křemíkovými solárními články, jeho účinnost fotoelektrické konverze je nejvyšší.Výroba vysoce účinných monokrystalických křemíkových článků je založena na vysoce kvalitních monokrystalických křemíkových materiálech a vyspělé technologii zpracování.

Monokrystalické křemíkové solární články využívají jako suroviny monokrystalické křemíkové tyče s čistotou až 99,999 %, což také zvyšuje náklady a je obtížné je použít ve velkém měřítku.Z důvodu úspory nákladů byly uvolněny materiálové požadavky pro současnou aplikaci monokrystalických křemíkových solárních článků a některé z nich využívají materiály hlavy a paty zpracované polovodičovými součástkami a odpadní monokrystalické křemíkové materiály nebo se z nich vyrábí monokrystalické křemíkové tyče pro solární články.Technologie mletí monokrystalických křemíkových plátků je účinným prostředkem ke snížení světelných ztrát a zlepšení účinnosti baterie.

Aby se snížily výrobní náklady, solární články a další pozemní aplikace používají monokrystalické křemíkové tyče na solární úrovni a ukazatele materiálového výkonu byly uvolněny.Někteří mohou také použít materiály hlavy a paty a odpadní monokrystalické křemíkové materiály zpracované polovodičovými zařízeními k výrobě monokrystalických křemíkových tyčí pro solární články.Monokrystalická silikonová tyčinka se nařeže na plátky, obecně o tloušťce asi 0,3 mm.Po leštění, čištění a dalších procesech se křemíkový plátek zpracuje na křemíkový plátek jako surovina ke zpracování.

Zpracování solárních článků, především na křemíkových plátech dopování a difúze, obecně doping pro stopová množství boru, fosforu, antimonu a tak dále.Difúze se provádí ve vysokoteplotní difúzní peci z křemenných trubic.Tím se na křemíkové destičce vytvoří přechod P > N.Poté se použije metoda sítotisku, jemná stříbrná pasta se natiskne na křemíkový čip, aby se vytvořila mřížková čára, a po spékání se vytvoří zadní elektroda a povrch s mřížkou se pokryje odrazovým zdrojem, aby se zabránilo velký počet fotonů odražených od hladkého povrchu křemíkového čipu.

Je tak vyroben jediný plát monokrystalického křemíkového solárního článku.Po namátkové kontrole lze jednotlivý kus sestavit do modulu solárního článku (solárního panelu) podle požadovaných specifikací a sériovým a paralelním způsobem se vytvoří určité výstupní napětí a proud.Nakonec se pro zapouzdření použije rám a materiál.Podle návrhu systému může uživatel sestavit modul solárních článků do řady různých velikostí pole solárních článků, také známého jako pole solárních článků.Účinnost fotoelektrické konverze monokrystalických křemíkových solárních článků je asi 15 % a laboratorní výsledky jsou více než 20 %.


Čas odeslání: září-07-2023